Privacyverklaring

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

PRHVISUALMEDIA verwerkt je persoonlijke gegevens omdat je gebruik maakt van de aangeboden diensten en/of omdat ze zelf zijn verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom worden persoonlijke gegevens verwerkt?

PRHVISUALMEDIA verwerkt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om contact op te kunnen nemen via telefoon en / of email
  • Om te informeren over wijzigingen in de diensten en producten

Hoe lang worden persoonlijke gegevens bewaard?

PRHVISUALMEDIA bewaart persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld te bereiken.

  • Naam, contactgegevens en correspondentie worden tot twee jaar na het laatste contact bewaard
  • Facturen worden tot maximaal vijf jaar na afloop van het boekjaar bewaard
  • Videomateriaal wordt tot maximaal één jaar bewaard

PRHVISUALMEDIA maakt geen gebruik van cookies of soortgelijke technieken.

Hoe worden persoonlijke gegevens beschermd?

De bescherming van persoonlijke gegevens wordt zeer serieus genomen en daarom worden er passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeautoriseerde wijziging te voorkomen. Als je de indruk hebt dat jouw persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan direct contact op.