Disclaimer

Informatie

PRHVISUALMEDIA behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website verstrekte informatie (inclusief alle teksten, afbeeldingen en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PRHVISUALMEDIA.

Aansprakelijkheid

PRHVISUALMEDIA spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van PRHVISUALMEDIA. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan er geen overeenkomst geclaimd worden met PRHVISUALMEDIA. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan PRHVISUALMEDIA nooit de aansprakelijkheid aanvaarden.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofd van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact op met PRHVISUALMEDIA.